PL – Primærsektorens Leverandørforum

PL er en interessesammenslutning af it-systemleverandører service til alment praktiserende læger, speciallæger og andre behandlere i den primære sundhedssektor.

PL har til formål:

  • At sikre en bedre udnyttelse af it i den primære sundhedssektor.
  • At rationalisere kommunikationen mellem parter i sundhedssektoren i fremtidige integrations- og dataudvekslingsprojekter.
  • At foregribe og undgå situationer hvor vore og vore kunders ønsker og behov kontraherer med nye sundheds it-projekters indhold.
  • At udbrede og udnytte den kolossale viden om elektronisk kommunikation mellem sektorerne, journalsystemer og arbejdsgangene i læge- og speciallægeklinikker i primærsektoren.

PL stiller sig til rådighed

  • Ved enhver lejlighed hvor vore interesser og erfaring kan tjene til vore, vore kunder og sundhedssektorens bedste!